SEA HARMONYВерикалните рифове Pisa Reef™ възобновяват живота в моретата, в полза на Природата, Бизнеса и Обществото

Нашите мидени рифове превръщат основния проблем на Океаните в неизчерпаем източник на храна и устойчив бизнес. Най-важното е, че те оздравяват увредените крайбрежни екосистеми, като възстановяват хранителната верига в нейната цялост: миди, скариди, риби и други морски обитатели. Това са революционни морски рифови ферми осигуряващи много нови работни места за рибарските общности като позволяват бизнеса многократно да се разшири за пръв път в просторните шелфови зони в открито море, преодолявайки ограниченията на заливите.

Много крайбрежни зони, които са в близост до силнонаселени и индустриализирани региони, са категоризирани като „мъртви зони” – водни пространства, които страдат от ниска концентрация на кислород, заради химически торове и органични отпадъци. Това оказва мащабно негативно влияние върху множество различни животински и растителни видове, изправя рибарите пред опасността да загубят работата си и не на последно място, поставя обществата ни в сериозен риск от световен хранителен дефицит.

Sea Harmony създаде променяща правилата технология за вертикални рифо-подобни мидени ферми, които са неуязвими от бури и не пречат на мореплаването. Те са направени от издържливи материали, които не замърсяват водите с микропластмаси.

Следващият етап в развитието на Sea Harmony е да окуражи местните бизнеси да предприемат стъпки за оздравяване на местната природа и икономика, като в резултат осигурят прехрана за хората по един по-устойчив начин.

Нашата мисия е благата от моретата да бъдат достъпни и за следващите поколения.

ОRТО – Ocean Reef-Tower Oasis™ е технология, получила високо признание от Европейската общност и до момента е спечелила редица международни награди, конкурси и сертификати.

 • Носител на Seal of Excellence Certificate на Европейската комисия
 • Притежател на първа награда в раздела за „Устойчиво производство на храна“ на Climate Launchpad 2017 (от 964 участника) , организирано от Climate KIC (първо и единствено отличие за България)
 • Специално цитирана в годишния доклад на морски еврокомисар Кармену Вела за откриването на годишния Международен морски ден – EMD 2018, Бургас.
 • Национален финалист и един от 30-те проекта в света, които подобряват живота на хората за 2017, Chivas The Venture Competition, LA USA
 • 10-тия одобрен проект от България за финансиране по Horizon2020 (SME, Phase-1) от стартирането на програмата в страната ни.

числата не лъжатКАКВО НИ ПРАВИ СПЕЦИАЛНИ?

Екологично мотивиран екип с висок иновативен потенциал решен да работи за оцеляването на ПЛАНЕТАТА и Човечеството !

4Държави
12Екип
71Еко Възстановителни Рифа
21Години опит
Партньори
Здравословен живот
Възстановяване на Морския Живот
Бъдеще
Екип от Иноватори
Богат опит

какво новоПОСЛЕДНИ НОВИНИ

22Jan
Ocean Reef-Tower Oases (ORTO)

Sea Harmony closed 2017 after successful award winning series: Chivas Regal’s “The Venture” in Sofia...

ЗначениеКакво носят вертикалните мидени рифове?

 1. 1
  Game-Changing Технология

  Първата технология за отглеждане на миди в шелфа на ОТКРИТО МОРЕ

  Първата ферма ОТВОРЕН ТИП за производство на ко-продуктите: рапани, скариди, риба

 2. 2
  Технологични превъзходства

  Не се влияе от: приливи и отливи, бури, вълни, течения, корабоплаване, шокови температурни разлики, заледявания, UV лъчи, повърхностни замърсявания.

  Спатов материал: не

  Приблизителен живот:  16-20г.

 3. 3
  Интердисциплинарно Мулти-Секторно решение
  1. Икономически ползи
  2. Екологични ползи
  3. Социални ползи
 4. 4
  Екологични ползи

  Нашата Технология ORTO разглежда и използва като НЕОГРАНИЧЕН ресурс един от най-тежките в наши дни проблеми на Моретата и Океаните – прехранването с торове и органика на крайбрежните системи. Той води до така наречените „Мъртви зони” с обща площ към момента от 7 700 000 км2 – размера на континента Австралия.

  Нашите рифове „Pisa Reef” подпомагат Мидите като така се оползотворява този НЕОГРАНИЧЕН ресурс за възстановяване на цялата екосистема и целия унищожен морски ЖИВОТ: Водорасли, Миди, Рапани, Скариди, Риби и Бозайници. Така от “Мъртвите зони” създаваме оазиси от ЖИВОТ .

 5. 5
  Неограничен ресурс за храна и Хранителна сигурност

  Това е един от най-устойчивите настоящи и бъдещи неограничени източници на храна за ЧОВЕЧЕСТВОТО, който не изисква затворени пространства, фуражи, антибиотици, добавки, питейна вода, тор !