Потенциал на ORTO технологията

Потенциал на ORTO технологията

Потенциални възможности за развитие на технологията

 1. Подобряване/обогатяване на почвения ресурс чрез използване на мидените черупки.
 2. Фураж за животни от селското стопанство.
 3. Минерална добавка от черупки за стопанско отглеждане на животни или домашни любимци.
 4. Естествена физическа защита за биологично чувствителните водни площи.
 5. Подобряване на качеството на водата в туристическите райони.
 6. Атракция за подводен туризъм.
 7. Рибен концентратор в областите, за спортен риболов.
 8. Хранилка и място за обитание за много дънни и пелагични същества – рапани, скариди, дънни и пелагични риби.
 9. Паралелен добив на енергия от водните течения и превръщането и в електричество.
 10. Паралелно производство на питейна вода чрез обезсоляване на морска вода.
 11. Вълнова защита за крайбрежни райони.
 12. Вълнова защита за аквакултурни и други хидротехнически съоръжения.