Технологични предимства

Технологични предимства

Технологични предимства 

Иновативните съоръжения Pisa Reef

  1. Дънно-поплавъчна технология, позволяваща излизането на сектор мидопроизводството от заливите и позиционирането му в шелфа на безкрайните открити морски акватории.
  2. На няколко метра под повърхността избягва всякакъв сблъсък с основната енергия на вълните в повърхностните слоеве.
  3. Първият екологичен риф за добив на аквакултури – миди, рапани и скариди, риба.
  4. Разширява областите на приложение извън защитените заливи и акватории като избягва конфликта с корабоплаването и туризма
  5. Не се влияe от метерологичните условия, морски повърхностни заледявания, UV лъчи и шокови температурни промени
  6. Поради своята височина Pisa Reef усвоява 2 пъти повече водни пластове, което намалява необходимата акватория 2 пъти
  7. Избягва замърсяванията от промишлен или битов характер в повърхностните слоеве, идващи от брега или от корабите
  8. Позволява висока степен на механизация и автоматизаци при събирането на реколтата, което оказва допълнително влияние върху рентабилността, мащаба и районите за прилагане
  9. Изработва се от плътни, практически неизносващи се и некорозиращи материали. Заедно с изключването на всякакви замърсяващи консумативи – мрежести, памучни и пластмасови ръкави и синтетични въжета, това прави технологията значително по-екологична от съществуващите към момента
  10. Използваните плътни материали и елементи увеличават неколкократно живота на съоръжението до 20 години, което е от 4 до 7 пъти повече от живота на съоръженията при традиционните технологии