About us

Нашите мидени рифове превръщат основния проблем на Океаните в неизчерпаем източник на храна и устойчив бизнес. Но най-важното е, че те оздравяват увредените крайбрежни екосистеми, като възстановяват хранителната верига в нейната цялост: миди, скариди, риби и други морски обитатели. Това са революционни морски рифови ферми осигуряващи много нови работни места за рибарските общности като позволяват бизнеса многократно да се разшири за пръв път в просторните шелфови зони в открито море, преодолявайки ограниченията на заливите.

Много крайбрежни зони, които са в близост до силнонаселени и индустриализирани региони, са категоризирани като „мъртви зони” – водни пространства, които страдат от ниска концентрация на кислород, заради химически торове и органични отпадъци. Това оказва мащабно негативно влияние върху множество различни животински и растителни видове, изправя рибарите пред опасността да загубят работата си и не на последно място, поставя обществата ни в сериозен риск от световен хранителен дефицит.

Sea Harmony създаде променяща правилата технология за вертикални рифо-подобни мидени ферми, които са неуязвими от бури и не пречат на мореплаването. Те са направени от издържливи материали, които не замърсяват водите с микропластмаси.

Следващият етап в развитието на Sea Harmony е да окуражи местните бизнеси да предприемат стъпки за оздравяване на местната природа и икономика, като в резултат осигурят прехрана за хората по един по-устойчив начин.

Нашата мисия е благата от моретата ни да бъдат достъпни и за следващите поколения.

Финансирането ще ни помогне да привлечем  ключови партньори извън региона на Черно Море, с които да изградим тестови рифове в различни точки на света. Това ще ни позволи да разпространяваме бързо своята технология за мидени рифови ферми в по-широк спектър от локации, в които се нуждаят от нашата помощ.

екипНашият екип

Арман Саркисян
Основател
Основател на компанията и изобретател на „Pisa Reef” технологията
Светлана Иванова Папазчева
Офис Мениджър
Офис Мениджър на Сий Хармони ЕООД
Атанас Димитров,
Отдел Финанси
Отдел Финанси – Централен Офис