What is a ”Shared Mussel Reef-Farm”

Какво е споделена ферма и локация

текст…