Ocean Reef-Tower Oases, ORTO – технологията

ORTO – технологията

Решението?

Pisa Reef (Патентен вх. номер 111707/24.02.2014) е технология, обединяваща  стопанска рентабилна дейност със силен екологичен рифов ефект, възстановяващ дънните и пелагични морски съобщества и представлява потенциално решение за „Мъртвите зони“. Pisa Reef  притежава потенциал да разшири използването на нови акватории, излизащи от досегашните заливни ограничения, лимитиращи традиционните технологии и по този начин да даде възможност да се увеличи многократно производството на аквакултури в Европа. Приложена в мащаб представлява алтернативно решение на въпросите, свързани с осигуряване хранителната сигурност на човечеството, като от една страна произвежда директен миден ресурс, а същевременно подпомага възстановяването и разширяването на множество рибни и нерибни видове в ключовите и обширни крайбрежни шелфови зони (до 100 м дълбочина). Технологията Pisa Reef подпомага пряко и косвено изчезващия хумусен слой на почвите чрез създаването на алтернативен животински белтък не изискващ фуражи (респективно всички вреди и ресурси за това) и пряко, чрез предоставянето на черупките като минерална почвена добавка за възстановяването им. Широкият спектър от иновации, резултат от над 20 години експерименти и над 10 вида изобретени и тествани в морски условия модели, променя изцяло концепцията на досегашните рифови структури и увеличава няколкократно положителните им ефекти чрез вертикалното си разположение и в пъти по-голямата си височина.

Как?

Pisa Reef представлява изграждане на многоетажна подводна къща, даваща повърхност и многокамерно пространство за самозаселване по естествен път на най-подходящите морски обитатели, които я припознават като своя, между които мидите се явяват главен доминант – център на съобщества.

Този подводен дом се състои от 5-тонна бетонна котва, свързана с поплавъчна решетъчна конструкция с диаметър 3,30 м и височина 12,5 м, и е безопасно разположен на минимум 4-5 метра под водната повърхност.

Защо партнирането с мидите е от ключово значение?

Мидите от Pisa Reef играят ключова роля в морските крайбрежни екосистеми като ключов вид в хранителната верига. Те служат за храна на голям брой риби, раци, бозайници и др. в различните фази от развитието си. Също така поддържат прозрачността на водата като се хранят с фитопланктона, който в излишъка и натрупването си на дъното причинява „МЪРТВИТЕ ЗОНИ“. Това позволява на други растения и животни да се развиват наоколо, възстановявайки екологичното равновесие в района.