Ocean Reef-Tower Oases, ORTO – технологията

ORTO – технологията

Решението?

ORTO Technology (Ocean Reef-Tower Oasis ™) е интегрирана концепция за промишлено производство на миди, базирана на патентованата технология изкуствен вертикален миден риф, наречена Pisa Reef™ (Патентен вх. номер 111707/24.02.2014). Съоръженията имитират природните условия за местообитание на кораловите рифове и така помагат за естественото оздравяване и възстановяване на морските екосистеми.

ORTO™  превръща екологичния проблем на нарастващата еутрофикация в ефективен, неограничен и свободен ресурс за храна, дава възможност да се отглеждат обширни и интегриращи аквакултури, които не изискват “захранващи” материали, храна за животни, прясна вода, хранителни добавки или медикаменти.

Pisa Reef™ , като част от новаторската концепция ORTO™ , притежава потенциал да разшири използването на нови акватории, излизащи от досегашните заливни ограничения, лимитиращи традиционните технологии и по този начин да даде възможност да се увеличи многократно производството на аквакултури в Европа.

Широкият спектър от иновации, резултат от над 20 години експерименти и над 10 вида изобретени и тествани в морски условия модели, променя изцяло концепцията на досегашните рифови структури и увеличава няколкократно положителните им ефекти чрез вертикалното си разположение и в пъти по-голямата си височина.

Как?

Pisa Reef представлява изграждане на многоетажна подводна къща, даваща повърхност и многокамерно пространство за самозаселване по естествен път на най-подходящите морски обитатели, които я припознават като своя, между които мидите се явяват главен доминант – център на съобщества.

Защо партнирането с мидите е от ключово значение?

Мидите от Pisa Reef играят ключова роля в морските крайбрежни екосистеми като ключов вид в хранителната верига. Те служат за храна на голям брой риби, раци, бозайници и др. в различните фази от развитието си. Също така поддържат прозрачността на водата като се хранят с фитопланктона, който в излишъка и натрупването си на дъното причинява “МЪРТВИТЕ ЗОНИ”. Това позволява на други растения и животни да се развиват наоколо, възстановявайки екологичното равновесие в района.