Светлана Иванова Папазчева

svetlana-papazcheva1

Светлана Папазчева е   инженер, специалност „Електронна техника и микроелектроника” по образование.

Притежава дългогодишен административен и организационен опит. Работила е като офис мениджър за „Полимери” АД, Девня, предприятие от тежката химическа индустрия на България, където е осъществявала текущата административна и организационна дейност в дирекцията на завода.

Притежава богат опит в социалната сфера, придобит по време на работата и в НПО в обществена полза, в т.ч. организиране на тематични събития – форуми, семинари, конференции, изложби, дарителски акции и благотворителни инициативи, обучения,  работа с доброволци. Професионалният и опит включва също изготвяне и разпространение на анонси в пресата и електронните медийни канали, отразяващи актуални събития и инициативи на организациите, за които работи, администриране и информационно поддържане на фейсбук страници и фирмени сайтове.

По време на работата си за НПО Асоциация „Да съхраним жената” Варна, Светлана участва активно в изготвяне, кандидатстване, изпълнение и администриране на местни, национални и европейски проекти:

 

  • Проект ABLE Mentor, сезон 2 на Асоциация на българските лидери и предприемачи и Икономически университет Варна – декември 2015 – март 2016 г.;
  • Международен проект SILO „Подкрепа за подобряване на възможностите за обучение на труднодостъпни групи чрез използване на изкуства“ по програма ЕРАЗЪМ+ – септември 2014 г.– март 2015 г.;
  • Проект „Да победим риска заедно“, подгрантова схема на международен порект „Да работим заедно за развитие“ /WTD/ с младежи от СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова“ Варна – май-юни 2014 г.;
  • Международен проект ETOS – „Ефективно обучение на социално изключени” по програма „Обучение през целия живот“ /LLP/, подпрограма „Грюндвиг“ – ноември 2011 г. – април 2014 г.;
  • Международен проект „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – май 2012г.–април 2013г