Спестява материали и енергия

 • От 3 до 5 пъти по-дълъг живот на рифовото съоръжение, в сравнение с конвенционалните въжени съоръжения за отглеждане на миди

 • Елиминира повърхностните рискове и поддръжката свързана с лесно-амортизируемите въжета и поплаваци, изложени на слънчева светлина.

 • Премахва нуждата от присаждане на миди върху съоръжението (не използва спатов материал) – мидените ларви се самозакрепят по естествен начин

 • Без консумативи (памучни или пластмасови мрежи и колекторни въжета)

 • По-малко нужда от ресурси – морски операции, енергия

Намалява разходите за труд

 • Намалява разходите за труд, свързани с производството: мидите растат самостоятелно, без човешка намеса, без нужда от пренареждане по конструкцията

 • По-малко труд за подмяна на съоръженията, поради по-дългия си живот (3-5 пъти)

 • Високо ниво на механизиран харвестинг процес

Ефективно използване на акваторията

 • За производство на миди се използва 2 пъти повече водни пластове (10 м), отколкото при конвенционалните технологии, чиито съоръжения заемат само 4-5 м пластове на морето.

 • Намалена вероятност за инциденти: напълно потопеният риф и модулната концепция на ORTO са предназначени да избягват сблъсъци с морски плавателни съдове или различни плаващи обекти и по този начин помагат за намаляването на загуби и счупвания на оборудването.

Избягва честите рискове

Pisa Reef е закрепен за дъното, но плава вертикално на няколко метра под повърхността и по този начин елиминира най-често срещаните рискове на конвенционалните технологии, разположени в горните пластове на морето:

 • Преодолява разрушителната енергия на вълните, като се намира в по-дълбоките морски пластове и се накланя според вълните и течението

 • Не се влияе от приливи и отливи

 • Защитен от променливи температурни условия по водната повърхност и предотвратява смъртността при мидите над 28 °C

 • Отдалечен от повърхностни замръзвания и ледени сблъсъци

 • Избягва повърхностни химически замърсявания – петролни продукти или сладки води от брега

 • Ултравиолетовите лъчи не могат да достигнат и повредят съоръжението

 • В безопасност от плаващи обекти на водната повърхност като отпадъци или дървесна маса

 • Без риск от сблъсък с джетове, яхти, лодки и не застрашава човешки животи

 • Няма опасност за щети от „Домино ефект“ – поради компактната модулна конструкция и подводното позициониране, всеки риф е независим и няма да доведе до поражение по съседните конструкции в случай на аварии, за разлика от една от най-популярните конвенционални технологии – Дългите линии

reef

Надеждност на технологията

 • Контрол на качеството на продукцията: тъй като климатичните, химическите и инцидентните рискове са намалени, производственият процес е по-малко застрашен

 • Контрол на произвежданите количества: защитени от внезапни повишения на температурите, поради екстремни климатични промени, мидите растат с по-малък риск от загуби, заради неблагоприятни условия на околната среда.

 • Избягва евентуални нови регулации относно употребата на синтетични въжета (емитиращи микро пластмаси), заради солидната конструкция на Pisa Reef™

Производствената среда на ORTO осигурява най-високо качество и вкус на рифовите миди

 • Гарантиран вкус – мидите живеят в дълбочините и избягват химически и други неконтролируеми замърсители, които се срещат в производството на повърхностна

 • Без пясъчно замърсяване – растежът е над морското дъно

 • По-малко замърсяване от микро пластмаси – Pisa Reef™ не емитира микро пластмаси, за разлика от синтетичните въжета на Дългите линии

Купувайки ORTO миди, потребителят директно допринася за запазването на околната среда и възстановяването на екосистемите, което дава възможност за:

 • Увеличение на пазарната стойност на мидите и съпътстващите видове

 • Навлизане в нишов пазар с бутиково предлагане за постоянно нарастващият пазар на екологично ориентирани потребители

Интегрирани рибно-мидени рифови ферми

Рифовите модули се разполагат около рибните садки. Предимства:

 1. Филтраторите (мидите) от рифовете редуцират ефекта на еутрофикация от метаболитите на рибите и неконсумираната им храна, което намалява негативното въздействие на стопанството върху околната среда.
 2. Мидите намаляват заболяванията и паразитите, което води до по-добри здравословни и екологични условия, и намаляване на смъртността при рибите. Това пряко увеличава количеството продукция във фермата.
 3. Вертикално интегрирано производство – осигурява се захранка за рибите на ниска стойност от произведените рифови продукти: миди, скариди, риби, рапани и ракообразни, давайки възможност за устойчивост на бизнеса и независимост от цените на захранките.
 4. Изкуствените рифове позволяват най-добрите условия за отглеждане на основния обитател – мидите и свободното съвместно отглеждане на различни видове с високи цени: скариди, рапани, раци. Това води до диверсификация на продуктите и възможност за навлизане на нови пазари.
 5. Екоустойчивостта на бизнеса е благодарение на естествената симбиотична среда на рибите с по-добро здраве и качество. Създава се пазарен имидж с по-висока добавена стойност и по-висока цена на съответната търговска марка.
 6. Изкуствените рифове разположени около рибните садки значително намаляват ефекта от енергията на вълните и по този начин позволяват на стопанството да премине в по-малко защитени морски води. Това води до повече места за рибни ферми с по-добра физическа защита, по-дълъг жизнен цикъл на скъпите съоръжения и по-добра проточна акватория.
 7. Всички тези положителни въздействия върху околната среда, здравето и дееутрофикационния ефект могат да служат пред административните органи за:
  • по-лесен достъп до разрешителни за използване на морска акватория
  • данъчни облекчения
  • безвъзмездни помощи и субсидии
  • плащания за положителни екологични услуги
 1. Всеки модул може да създава струя солена вода за допълнителна аерация на рибните стопанства чрез трансформиране на енергията на морските течения.
graphic