Мисия

Мисията на Sea Harmony е да помогне за обръщане на екологичния срив на живота в моретата, като развива устойчива мидена и аквакултурна индустрия чрез рифова технология.

Визия

Визията на Sea Harmony е да бъде иновативна технологична компания, която прилага синергичения подход в отношенията природа-човек, жизнено необходим в увеличаващата се нужда от устойчиво производство на храна за нарастващо човешко население и потребление.

Живеем във време, когато 67% от всички диви животни на планетата са загубени (1970-2020) в следствие от човешката дейност. Sea Harmony вярва, че може да бъде част от решенията, необходими за запазването на живота на планетата. Иновативният ни подход произлиза от виждането ни, че единствено индустрията и генерирането на бизнес печалба биха могли да впрегнат нужния ресурс за достигне на необходимия мащаб и импакт, за решаване на глобалните екологични и хранителни проблеми.