Решение

ORTO технологията решава проблема на конвенционалните технологии, измествайки производствения процес няколко метра под морската повърхност, където съоръжението остава защитено. Така се преодоляват най-често срещаните рискове, свързани с конвенционалните технологии: бури и други екстремни метеорологични условия, повърхностни заледявания, замърсявания и сблъсък с плавателни съдове.

Аквакултурен импакт

ORTO превръща екологичния проблем – експанзията на еутрофикацията, в огромен ресурс за висококачествена морска храна.

 • Извежда аквакултурите извън заливите в широкия морски шелф до 90м дълбочина и създава конкурентно предимство за развитие на местно индустриално производство.

 • Позволява отглеждане на интегрирани аквакултури: миди, скариди, рапани, ракообразни и риби

 • Екстензивни аквакултури: не се нуждаят от отхранване или спат, питейна вода, медикаменти

Екологичен импакт

 • Функционира по подобие на кораловите рифове, имитирайки техните благоприятни ефекти за околната среда и създава среда за размножаване и възстановяване на морските популации на видовете в хранителната верига.
 • Облекчава екосистемата от излишни организми, осигурявайки реколтата от миди и други видовете. Това превръща ORTO в ефективна и естествена мярка, противодействаща на “Мъртвите зони”.

 • Формира защитена от преулов, дънно тралиране и други неустойчиви практики морска зона.

 • Подобрява и възстановява прозрачността на водата, което води до възстановяване популациите на макроводорасли

 • Мидопроизводството има много малък въглероден отпечатък. Мидените черупки минерализират въглерод в себе си по естествен начин. Mидите отглеждани на един Pisa Reef™ модул абсорбират 1373 кг. CO2 на година, правейки 1 ха. ORTO ферма = 1 ха. гора.

 • Производство на животински протеин с малък парников отпечатък – производството на протеин от миди отделя 400 пъти по-малко въглерод, отколкото производството на говеждо месо. Същевременно не отделя азот и фосфор, за разлика от говеждото, свинското, пилешкото месо и рибата.

 • Мидите пречистват водата от азоти и замърсявания, намалявайки вредните емисии на азотен оксид (силен парников газ).

 • Черупчестите мекотели са алтернативен източник на протеини, заместител на месото, с по-ниско съдържание на мазнини и по-лесно усвоими от организма.

 • Мидите с непазарен размер могат да се използват за фуражи и минерални добавки (на калций и микроелементи) за селскостопански животни.

 • Обратен цикъл на хранителните вещества – черупките на мидите могат да се използват като основа за производство на естествен минерален тор, тъй като са богати на микроелементи (N, P).

 • Черупките са доказан природосъобразен строителен материал

 • Поради своята голяма височина, рифът обхваща оптимална част от водните слоеве

 • Звукоизолиращ ефект от изкуствени източници.

 • Защитава крайбрежията от вълнова абразия

 • Конструкцията на Pisa Reef™ не използва синтетични въжета и не емитира микро пластмаси.

 • Pisa Reef™ е проектиран да бъде 100% рециклируем и също да бъде конструиран от рециклирани материали.

Импакт за хранителната сигурност

Един от начините да се отговори на нарастващата нужда от морска храна, като същевременно се въздейства минимално върху околната среда, е да се разширят екстензивните аквакултури. Рифовите ферми произвеждат висококачествен животински протеин, независим от екстремни метеорологични условия като суша, наводнения, замръзване, градушка, пожари, температурни амплитуди и др.

Рифовото отглеждането на миди е едва третата позната бизнес дейност в човешка история (заедно с пчеларството и отглеждането на морските макро водорасли), която има съживяващ ефект и дава повече на природата, отколкото взима!