Project Description

Основна цел на компанията е демонстриране на технологията в пълно системна ферма от 1000 рифа с цялостна механизация.