Project Description

horizon-20-20Сий Хармони  ЕООД завърши Фаза 1 на  Проект  ORTO (Ocean Reef Tower Oases: Feeding the World, Restoring the Oceans).

Проектът имаше за цел да помогне за справянето с две свързани помежду си големи предизвикателства на съвремието — екологични и хуманитарни:

Океанските Мъртви зони, които растат с около 400,000 km2 (колкото площта на Черно Море) всяка година. Хранителните вериги в тези зони се разпадат вследствие на замърсяване от земеделски торове, които чрез реките, достигат до моретата.

Съществува необходимостта от изхранване на увеличаващото се население, за което се очаква 70% недостиг на калории до 2050 г.

Проектът ORTO разрешава и двата проблема като създава технология за индустриално производство на миди. Вертикалните подводни рифове Pisa Reefs позволяват естественото размножаване на миди и по този начин се възстановяват морските екосистеми и се осигурява устойчив източник на храна.

Дейности по проекта:

  • Технология – екипът извърши виртуални тестове на Pisa Reef – модел за серийно производство; валидира прототип на концепция за технология за събиране на реколтата от миди; направи дизайн-проект на мобилна линия за производство.
  • Комерсиализация – екипът извърши подобрения на Маркетинг/Търговска Стратегия; идентифицира партньори, с които да бъдат извършени последващи инсталации в морски акватории в рамките на ЕС, с цел да се измери рандеманът на всеки технологичен модул Pisa Reef; проучи релевантните за проекта регулации и сертификати.
  • Финанси – екипът завърши план за финансова рамка, необходима за разрастване на проекта; риск-мениджмънт

ORTO е създаден с цел технологията да се разпространи бързо по целия свят, така че да позволи този нисковъглероден  и устойчив източник на храна на направи революция в бранша на производството на аквакултури, да подобри предлагането на морски продукти в лицето на мидата и значително да допринесе за осигуряването на надежден източник на храна.

Това допринася значително за изпълнение на целите на ЕК и ООН за Устойчиво Развитие, и по- конкретно цели #2, 8, 9, 12, 13, 14, и 17.

Следващи стъпки за развитието на проекта ORTO са развитие на продажбите; намиране на допълнителни партньори за етапа на оценка на технологията в различни акватории от тази на Черно Море; старт на серийно производство на едноименните вертикални рифове Pisa Reef, както и на намирането на бизнес партньори.

Екипът подготвя кандидатура за Фаза 2 на Хоризонт 2020 на стойност €3,5 млн.