Проектът на Сий Хармони  ЕООД „  Ocean Reef Tower Oases: Feeding the World, Restoring the Oceans (Океански Оазис от Рифове: Да изхраним Света и да Възстановим Океана)  получи финансиране от по Програма Хоризонт 2020 на Европейския Съюз – Програма за Проучвания и Иновации, по грантово споразумение No 827204

 

Грантово Споразумение номер: 827204

Име на проект: Ocean Reef Tower Oases: Feeding the World, Restoring the Oceans

Вид дейност: SME Instrument Phase 1

Начало на проекта: 01/07/2018

Продължителност на проекта (месеци): 6

Дата на предаване на проекта: 15.03.2019

Версия: 1

 

Сий Хармони  ЕООД завърши първа фаза и отчете дейностите по изпълнението на Фаза 1 на  Проект  ORTO (Ocean Reef Tower Oases: Feeding the World, Restoring the Oceans).

 

Проектът си поставя за цел да помогне за справянето с две свързани по между си големи предизвикателства на съвремието – екологични и хуманитарни:

  1. Океанските Мъртви Зони, които растат с около 400,000 km2 (колкото площта на Черно Море) всяка година. Хранителните вериги в тези зони се разпадат вследствие на замърсяване от земеделски торове, които чрез реките, достигат до Моретата.
  1. Необходимостта от изхранване на увеличаващото се население, за което се очаква 70% недостиг на калории до  2050 г.

Проектът ORTO разрешава и двата проблема като създава технология за индустриално производство на миди. Вертикалните подводни рифове Pisa Reefs позволяват естественото размножаване на миди и по този начин се възстановяват морските екосистеми и се осигурява устойчив източник на храна

 

Сий Хармони  ЕООД извърши и отчете следните задачи, свързани с изпълнението на Проекта:

  • Технология – екипът извърши виртуални тестове на Pisa Reef – модел за серийно производство, валидира прототип на концепция за технология за събиране на реколтата от миди, , направи дизайн-проект на Мобилна Линия за производство.
  • Комерсиализация – екипът извърши подобрения на Маркетинг/Търговска Стратегия, идентифицира партньори, с които да бъдат извършени последващи инсталации в морски акватории в рамките на ЕС с цел да се измери рандеманът на всеки технологичен модул Pisa Reef ; проучи релевантните на проекта Регулации и Сертификати
  • Финанси – екипът завърши план за финансова рамка, необходима за разрастване на проекта; Риск Мениджмънт

 

 

ORTO е създаден с цел технологията да се разпространи бързо по целия Свят, така че да позволи този нисковъглероден  и устойчив източник на храна на направи революция в бранша на производството на Аквакултури, да подобри предлагането на морски продукти в лицето на мидата и значително да допринесе за осигуряването на надежден източник на храна.

Това допринася значително за изпълнение на целите на ЕК и ООН за Устойчиво Развитие , и по- конкретно цели #2, 8, 9, 12, 13, 14, и 17.

 

Следващи стъпки за развитието на  проекта ORTO Project са развитие на продажбите, намиране на допълнителни партньори за Етапът на оценка на технологията в различни акватории от тази на Черно Море, старт на серийно производство на едноименните вертикални рифове Pisa Reef, както и на намирането на бизнес партньори.